Galerie postoj

Galerie Postoj je nezávislý veřejný výstavní prostor, který nepobírá žádné dotace, granty ani sponzorské dary. Galerie Postoj pomocí přehledné instalace uměleckých děl a srozumitelné formy kurátorského jazyka prezentuje světové výtvarné umění 21. století širokému spektru diváků.

Postoj Gallery is an independent gallery that receives no subsidies, grants, or sponsorship. Postoj Gallery presents 21st-century world art to a wide range of viewers through a precise installation of artworks and a comprehensible form of curatorial language. Postoj Gallery 

díla k prodeji

Ceník obrazů / price list of paintings

Open 

Print n.1

Autor: Anina Menger

Signatura: PD, 2023

Druh barev: Digitální matný tisk

Rozměr: 420 mm x 594 mm (A2)

Druh podkladu: Heavyweight coated Paper 230g/m2

900 Kč

Print n.2

Autor: Anina Menger

Signatura: PD, 2023

Druh barev: Digitální matný tisk

Rozměr: 420 mm x 594 mm (A2)

Druh podkladu: Heavyweight coated Paper 230g/m2

900 Kč

Print n.3

Autor: Anina Menger

Signatura: PD, 2023

Druh barev: Digitální matný tisk

Rozměr: 420 mm x 594 mm (A2)

Druh podkladu: Heavyweight coated Paper 230g/m2

900 Kč

JAK SE MÁŠ?

21.9.-21.11. 2023

GRAND OPENING 26.9. 2023, 18:00

Galerie postoj & lustr festival

Interaktivní výstava "Jak se máš?" je organizována ve spolupráci s LUSTR festivalem. LUSTR je sedmidenní festival ilustrace, který se koná od 21.9.-29.9. 2023 v Praze v Holešovické Tržnici. Návštěvníci mohou navštívit výstavy mladých ilustrátorů a tvůrců komiksů či doprovodný vzdělávací a zábavný program. 

The interactive exhibition "How are you?" is organized in cooperation with the LUSTR festival. LUSTR is a seven-day festival of illustration, which takes place from 21.9.-29.9.2023 in Prague in Holešovice Market Hall. Visitors can visit exhibitions of young illustrators and comic book creators as well as an accompanying educational and entertainment programme.

Text o výstavě / text about the exhibition

Open

máte zájem o umělecké dílo?

Pro zájem o některé z vystavených uměleckých děl nás prosím kontaktujte prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře 

If you are interested in any of the exhibited artworks, please contact us via this contact form

Jméno / Name E-mail Název díla / Name of the painting Souhlasím se smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů Odeslat

KDO ZA GALERIÍ POSTOJ STOJÍ? 

Who is behind this project? 

Filip Kolář

Ředitel galerie, mezinárodní spolupráce

Filip v roce 2022 Galerii Postoj založil a je zodpovědný za směřování a plynulý chod výstavního prostoru.  

Filip founded Postoj Gallery in the year 2022 He is responsible for management and international cooperation.

filip.kolar@galeriepostoj.cz

Karolína Špundová 

Marketing a PR

Karolína je zodpovědná za marketing a PR a stará se tak o celkovou Komunikaci galerie Postoj. 

Karolína is responsible for marketing and PR and takes care of the overall communication of the Postoj Gallery.

karolina.spundova@galeriepostoj.cz

Otakar Šubrt 

Kurátor, dramaturgie výstavního programu 

Otakar je zodpovědný za organizační stránku výstav, vernisáží, a jiných akcí pořádaných galerií. 

Otakar is responsible for the organizational aspect of exhibitions, openings, and other events organized by the gallery.

otakar.subrt@galeriepostoj.cz

Kontakt

Contact 

Vestibul stanice metra B – Náměstí Republiky (Palladium) – Nové Město, 110 00, Praha 1

info@galeriepostoj.cz

GDPR & VOP

Download

PRESS            

Open